• The Owego Kitchen

    • Restaurant
    13 Lake Street
    Owego, NY 13827
    (607) 223-4209